Οι δραστηριότητες της AMS προσδιορίζονται στους τομείς διάθεσης μηχανογραφικού εξοπλισμού και εφαρμογών Η/Υ όπως και παροχής υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της μηχανοργάνωσης των εταιρειών.

Σκοπός της είναι :

 

Μέθοδος της είναι :